แผงโซล่าเซลล์ Mono/Poly ต่างกันอย่างไร
  • 24 April 2019
  • 21,405
  • 0
   แผงโซล่าเซลล์  MONO ทำมาจาก Silicon ที่มีความบริสุทธิสูง โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก นำแท่ง Silicon ทร...
อ่านต่อ
ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส โซล่าเซลล์
  • 24 April 2019
  • 3,288
  • 0
ปั๊มซัมเมอร์สโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์    ปั๊มซับเมอร์สโซล่า (Submersible Pumps) ในตอนกลางวันเ...
อ่านต่อ