ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส โซล่าเซลล์

ปั้มซัมเมอร์ส

ปั๊มซัมเมอร์สโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

   ปั๊มซับเมอร์สโซล่า (Submersible Pumps) ในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดด แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตรง สูบน้ำใช้งานในตอนกลางวัน และเก็บสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้ เป็นปั๊มน้ำจุ่มที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปั๊มที่ใช้งงานง่าย ไม่ต้องการติดตั้ง ไม่ต้องมีการล่อน้ำ และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย แบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12/24 โวลท์

ข้อดีของปั๊มซัมเมอร์ส

  • ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
  • ได้ปริมาณน้ำเยอะ

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

มีขนาดตั้งแต่ 300w ถึงขนาดใหญ่ๆ 800w เป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดินที่นิยมเอาไปดูดบ่อน้ำ บ่อปลา บ่อบาดาล ดูดขึ้นถังสูง ราคาถูกหาซื้อง่าย

ข้อดีปั๊มหอยโข่งโซล่าเซล

  • ปั๊มหอยโข่งมีขนาดเล็กไม่เกิน 1 แรงม้า
  • ได้ปริมาณน้ำมาก 1500ลิตร/ชั่วโมง – 3000ลิตร/ชั่วโมง
  • ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลดูแลรักษาง่าย

ข้อเสียปั๊มหอยโข่ง

  • ดูดน้ำจากบ่อได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร
  • กินกระแสไฟสูในระบบโซล่าเซลล์อาจจะต้องใช้หลายแผง