ชุดระบบโซล่าเซลล์ off grid  1.5KW

ชุดระบบโซล่าเซลล์ off grid  2KW

ชุดระบบโซล่าเซลล์ off grid  3KW