ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส SOLAR PUMP SCREW รุ่น 3SES1.5/100-D24/300
8,700.00 บาท
13,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

SOLAR PUMP  SCREW 3SES1.5/100-D24/300

SPECIFICATION

  Model   3SES1.5/100-D24/300
  Solar array voltage   36V
  Solar array Power   400W
  Max flow
 1.5 m3/h
  Max head   100 M
  Outlet   0.75"
  Size   76*460 mm 
  Weight   8KG
  
Flow Rate ปริมาณน้ำ/ชั่วโมง
 
Head(ความลึก/เมตร)   Flow(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 
  20   1.3
  40   1.1
  60
  0.9
  80   0.6
  90   0.3
 
ปั๊มน้ำรหัส D24 ทำงานที่ 24-36V
1. เข้าสู่การทำงาน MPPT ที่ 24‐33 V
2. ป้องกัน undervoltage ที่ 20 V
3. ป้องกัน over current ที่ 15 A
4. หยุดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ  product dry work โดยหากโวลต์มากกว่า 33V และกระแสน้อยกว่า 3.5A 
ปั๊มจะหยุดทำงานใน1นาที และจะเริ่มทำงานใหม่ใน30นาทีเพื่อป้องกัน ดังนั้นวาล์วลูกลอยจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
5.มีการป้องกันการกลับขั้ว
6.โวลต์สูงสุดจากแผงเข้ามายังปั๊มต้องไม่เกิน  50V **กรณีต่อแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 40V
 
 

Certificate