ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส SOLAR PUMP SCREW รุ่น 3SES2.3/100-D48/800
14,000.00 บาท
21,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

SOLAR PUMP  SCREW 3SES2.3/100-D48/800

SPECIFICATION

  Model   3SES2.3/100-D48/800
  Solar array voltage   72V
  Solar array Power   1040W
  Max flow
 2.3 m3/h
  Max head   100 M
  Outlet   0.75"
  Size   76*460 mm 
  Weight   9KG
 
Flow Rate ปริมาณน้ำ/ชั่วโมง
 
Head(ความลึก/เมตร)   Flow(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 
  20   2
  40   1.7
  60
  1.4
  80   0.9
  90   0.5
 
ปั๊มน้ำรหัส D48 ทำงานที่ 48-72V
1. เข้าสู่การทำงาน MPPT ที่ 48‐66 V
2. ป้องกัน undervoltage ที่ 40 V
3. ป้องกัน over current ที่ 15 A
4. หยุดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ  product dry work โดยหากโวลต์มากกว่า 66V และกระแสน้อยกว่า 3.5A 
ปั๊มจะหยุดทำงานใน1นาที และจะเริ่มทำงานใหม่ใน30นาที เพื่อป้องกัน ดังนั้นวาล์วลูกลอยจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
5.มีการป้องกันการกลับขั้ว
6.โวลต์สูงสุดจากแผงเข้ามายังปั๊มต้องไม่เกิน  100V  **กรณีต่อแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 80V
  
 

Certificate