ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส SOLAR PUMP SCREW รุ่น 4SES2.1/50-D24/300
9,000.00 บาท
13,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

SOLAR PUMP  SCREW 4SES2.1/50-D24/300

SPECIFICATION

  Model   4SES2.1/50-D24/300
  Solar array voltage   36V
  Solar array Power   360W
  Max flow
  2.1 m3/h
  Max head   50 M
  Outlet   1"
  Size   100*480 mm 
  Weight   9.5KG
 
Flow Rate ปริมาณน้ำ/ชั่วโมง
 
Head(ความลึก/เมตร)   Flow(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 
10 1.8
20 1.6
30
1.2
40 0.7
45 0.4
  
ปั๊มน้ำรหัส D24 ทำงานที่ 24-36V
1. เข้าสู่การทำงาน MPPT ที่ 24‐33 V
2. ป้องกัน undervoltage ที่ 20 V
3. ป้องกัน over current ที่ 15 A
4. หยุดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ  product dry work โดยหากโวลต์มากกว่า 33V และกระแสน้อยกว่า 3.5A 
ปั๊มจะหยุดทำงานใน1นาที และจะเริ่มทำงานใหม่ใน30นาทีเพื่อป้องกัน ดังนั้นวาล์วลูกลอยจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
5.มีการป้องกันการกลับขั้ว
6.โวลต์สูงสุดจากแผงเข้ามายังปั๊มต้องไม่เกิน  50V **กรณีต่อแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 40V
 
 

Certificate