ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส SOLAR PUMP SCREW รุ่น 4SES3.8/90-D48/800
15,500.00 บาท
23,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

SOLAR PUMP  SCREW 4SES3.8/90-D48/800

SPECIFICATION

  Model   4SES3.8/90-D48/800
  Solar array voltage   72V
  Solar array Power   1040W
  Max flow
  3.8 m3/h
  Max head   95 M
  Outlet   1"
  Size   100*480 mm 
  Weight   13.5KG
 
Flow Rate ปริมาณน้ำ/ชั่วโมง
 
Head(ความลึก/เมตร) Flow(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 
20 3.5
40 2.8
60
2.1
80 1.3
90 0.5
  
ปั๊มน้ำรหัส D48 ทำงานที่ 48-72V
1. เข้าสู่การทำงาน MPPT ที่ 48‐66 V
2. ป้องกัน undervoltage ที่ 40 V
3. ป้องกัน over current ที่ 15 A
4. หยุดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ  product dry work โดยหากโวลต์มากกว่า 66V และกระแสน้อยกว่า 3.5A 
ปั๊มจะหยุดทำงานใน1นาที และจะเริ่มทำงานใหม่ใน30นาที เพื่อป้องกัน ดังนั้นวาล์วลูกลอยจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
5.มีการป้องกันการกลับขั้ว
6.โวลต์สูงสุดจากแผงเข้ามายังปั๊มต้องไม่เกิน  100V  **กรณีต่อแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 40V
 
 

Certificate