ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส 4 นิ้ว SOLAR PUMP SS CENTRIFUGAL รุ่น 4SESC6/28-D24/300
12,000.00 บาท
18,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

solar besttech

SOLAR PUMP  Stainless steel CENTRIFUGAL 4SESC6/28-D24/300

SPECIFICATION

  Model   4SESC6/28-D24/300
  Solar array voltage   36V
  Solar array Power   360W
  Max flow
  6 m3/h
  Max head   28 M
  Outlet   1.5"
  Size   100*650 mm 
  Weight   12KG
  
ปั๊มน้ำรหัส D24 ทำงานที่ 24-36V
1. เข้าสู่การทำงาน MPPT ที่ 24‐33 V
2. ป้องกัน undervoltage ที่ 20 V
3. ป้องกัน over current ที่ 15 A
4. หยุดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ  product dry work โดยหากโวลต์มากกว่า 33V และกระแสน้อยกว่า 3.5A 
ปั๊มจะหยุดทำงานใน1นาที และจะเริ่มทำงานใหม่ใน30นาทีเพื่อป้องกัน ดังนั้นวาล์วลูกลอยจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้
5.มีการป้องกันการกลับขั้ว
6.โวลต์สูงสุดจากแผงเข้ามายังปั๊มต้องไม่เกิน  50V **กรณีต่อแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 40V
 
ปั้มน้ำบาดาล
 

Certificate